top of page

Rubrik 2

Vår Idé!

Felima care har tre inriktningar

  1. En seriös partner till de vårdbolag, regioner och kommuner som är i behov av bemanningstjänster av sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

  2. Olika former av samtalsterapi, behandlingar, gruppsittningar, utbildningar och föreläsningar inom missbruk, psykisk ohälsa och anhörigstöd.

  3. Utbildning av HR-personal på olika företag inom missbruk och psykisk ohälsa och hur man hanterar detta på sin arbetsplats. Felima Care kommer framförallt att verka i Lund och Malmö. 

Välkommen till oss!

Nyheter

Lotten Säfström

9/1 2023

Det är med glädje vi på Felima Care välkomnar Lotten Säfström till vårt team.

Lotten kommer att börja föreläsa tillsammans med oss till våren. Hennes stora erfarenhet inom missbruk och medberoende kommer att vara till stor glädje för våra patienter och företagskunder.

Vid 39 års ålder påbörjade Lotten Säfström ett nytt sätt att leva. Året var 2006. Innan dess hade livet präglats av utanförskap, kriminalitet och aktivt kemiskt beroende främst av alkohol men även andra droger. De runtom henne led och var maktlösa och Lottens egen vuxna barn problematik präglade hennes relationer. Livet bestod av destruktiviteten hon drogs till. Det allra mest problematiska och svåra uppöevde dock hennes barn som Lotten blev förälder till 2001. Barnet fick komma till ett liv med en berusad och känslomässigt outvecklad förälder. Idag har sonen ett välanpassat liv men resan dit påverkar honom fortfarande. Lotten berättar öppet om resan med sitt tillfrisknande, sitt föräldraskap och all hjälp som den lilla familjen tar och har tagit del av på vägen. Idag studerar sonen på universitet.

 

 Lotten har föreläst sedan 2012 samt skrivit ett flertal böcker. Bland andra ”Jag ville bara dansa”, 2012, ”Nu har dansen börjat” 2013, samt ”21 tankar i en enorm liten bok om att bli stor inombords”, 2017. Dessa tre böcker beskriver den egna upplevelsen om hur det kunde bli som det blev för det läsbegåvade barnet som Lotten var. Oerhört viktigt för Lotten är att beskriva hur den obrutna drogfriheten blivit ett mer lockande alternativ än att gå tillbaka till den hänsynslösa livsstilen. Utan den hade sonens framtid varit oviss och hon själv hade troligtvis inte levt idag.

 

Tecknen fanns där långt innan allt brast för Lotten som då bara var 14 år. Vuxenvärlden visste inte hur eller ens att de kunde agera. Många visste inte heller hur de skulle läsa signalerna.

 Det skrämmande är att det idag, drygt 40 år senare, syns liknande konsekvenser för många barn och unga samt de närstående och brottsoffer som drabbas - och därför föreläser Lotten Säfström.

10/12

Nu har vi tecknat avtal med Medical Finance som möjliggör delbetalningar.

24/11

Träffa andra i samma situation

Nu öppnar vi upp för bokningar till våra grupper i Malmö med start i januari.

Ångestgrupp 

Medberoendegrupp  

Anhörig till personer med psykisk ohälsa 

Bokning görs på

info@felimacare.se eller telefon 0760-281013

Välkomna!

Våra samarbetspartners

Amzy Tec Ab
Medical-Finance-logo.png
Lotten Säfström
bottom of page