top of page
Luftkyld
Vätskekyld
Vätskekyld integrerad

S-serien TMS är allt-i-ett-designen, med valfritt kylsystem för vätskekylning och luftkylning. Den har smart integration av stimuleringsgenerator, vätskekylsystem och MEP-modul och har en funktionell och enkel design för att göra TMS behandlingen användarvänlig samt ge patienten en bra upplevelse.

Bild2s serie.png

Funktioner

CE-certifiering: Den har klarat det internationella säkerhetsstandardtestet och nått den medicinska produktsäkerhetsstandard som anges i EU-direktivet.  

Valfritt kylsystem

Vätskekylningssystem: Klarar intensiva TMS behandlingar nonstop under en arbetsdag utan att spolarna blir varma. Systemet har konstant temperaturmätning och automatisk larmanordning samt stänger av systemet vid för hög temperatur. 

Luftkylningssystem: Inget köldmedium, inga förbrukningsvaror, inget läckage, inget underhåll, säkert och lätt att underhålla.

Inbyggd MEP-detekteringsmodul: Den inbyggda MEP-detekteringsmodulen kan snabbt detektera intensiteten för motortröskeln och därmed  ge behandlaren möjlighet att kunna beräkna exakt behandlingsintensitet och behandlingsposition.  

bottom of page