top of page

Terapi och behandling

fäglar vid hav bild.jpg

Konsultation med en beroendeterapeut

Ett besök hos Felima Cares  beroendeterapeut kan hjälpa till att klargöra beroendeproblemets karaktär och omfattningen. Där efter lägger vi upp en individuell behandlingsplan. Inom vårt nätverk kan vi  erbjuda dagbehandling, kvällsbehandling och heldygns behandling. Oavsett vilken behandling vi gemensamt beslutar om, så är den är inriktad på Minnesotamodellens och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. 

bildträdbublaenvironmental-protection-326923_1920.jpg
Bild1tmsbehandling.jpg

TMS behandling 

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) är en metod för behandling av depression och ångest tillstånd. Behandlingen är effektiv och utan negativa effekter på minne eller koncentration. Inför behandlingen kommer du att intervjuas av läkaren som ordinerar rTMS. Själva behandlingen utförs av  en erfaren specialist på området.

Gruppbehandling vid medberoende

Samråd med medberoenderådgivare

Medberoende anpassar sitt liv efter missbrukarens livsmönster. Ofta ställer medberoende upp i ur och skur, ljuger, gömmer och glömmer för att hålla fasaden uppe. Allt för att den missbrukande ska klara av sin vardag. Felima Care erbjuder rådgivning och terapiprogram för anhöriga till missbrukare både i grupp och enskilt.

Anhörigstöd – enskilt eller i grupp

Anhöriga lider i det tysta. När en person drabbas av psykisk ohälsa  påverkas också nära anhöriga som tar på sig rollen att vara ett stöd för den sjuke. Ofta talas det om ”de som står i bakgrunden och lider i det tysta”. Hur tung börda tar den anhöriga egentligen? De som står närmast den som blivit sjuk blir självklart involverade. Får de inte rätt stöd och hjälp finns risk att de själva mår sämre och drabbas av psykisk ohälsa.

Som närstående är det svårt att undgå att påverkas av någons missbruk. Partners, föräldrar, syskon och andra i omgivningen, utvecklar ofta beteenden och får känslomässiga sår som liknar den beroendes. Med kunskap om detta, utgår vi i behandlingen från att alkohol- och drogberoende är en familjesjukdom och att alla i familjen behöver kunskap, stöd och verktyg för att tillfriskna. 

Ångest och Depression

Många lider av ångest, oro och nedstämdhet. Ofta finns både yttre och inre stress som ett av grundproblemen. Mycket tankar och grubblerier leder till hjärntrötthet och uppgivenhet. Oavsett när och hur det startade så går det att få hjälp. Ångest är vår larmklocka som säger att vi befinner oss i fara, men detta är ett ständigt falsklarm. Samtidigt är det en väckarklocka som säger

 ”något måste förändras!”

bottom of page