top of page

Terapi och behandling

bikd_händer_fötterteam-386673_1920.jpg

Konsultation med en beroendeterapeut

Ett besök hos vår  beroendeterapeut kan hjälpa till att klargöra beroendeproblemets karaktär och omfattning samt möjlighet att lägga upp en behandlingsplan för att komma ur det destruktiva livet som missbruket ger. På Felima Care jobbar vi med missbruk både i grupp och enskilt.

bildträdbublaenvironmental-protection-326923_1920.jpg

Samråd med medberoenderådgivare

Medberoende anpassar sitt liv efter missbrukarens livsmönster. Ofta ställer medberoende upp i ur och skur, ljuger, gömmer och glömmer för att hålla fasaden uppe. Allt för att den missbrukande ska klara av sin vardag. Felima Care erbjuder rådgivning och terapiprogram för anhöriga till missbrukare både i grupp och enskilt.

Anhörigstöd – enskilt eller i grupp

Anhöriga lider i det tysta. När en person drabbas av psykisk ohälsa  påverkas också nära anhöriga som tar på sig rollen att vara ett stöd för den sjuke. Ofta talas det om ”de som står i bakgrunden och lider i det tysta”. Hur tung börda tar den anhöriga egentligen? De som står närmast den som blivit sjuk blir självklart involverade. Får de inte rätt stöd och hjälp finns risk att de själva mår sämre och drabbas av psykisk ohälsa.

Gruppbehandling vid beroende

Förutom vår egen gruppbehandling som är upplagd på 2 helgdagar per månad under 6 månader kan vi idag inom vårt nätverk erbjuda dagbehandling för missbruk och inom kort även internatbehandling. Själva behandlingen är inriktad på Minnesotamodellens 12 stegsprogram och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Mötet med andra i samma situation syftar till att ge deltagaren insikt i sitt beroende och styrka att börja ta ansvar för sitt tillfrisknande. 

Gruppbehandling vid medberoende

Som närstående är det svårt att undgå att påverkas av någons missbruk. Partners, föräldrar, syskon och andra i omgivningen, utvecklar ofta beteenden och får känslomässiga sår som liknar den beroendes. Med kunskap om detta, utgår vi i behandlingen från att alkohol- och drogberoende är en familjesjukdom och att alla i familjen behöver kunskap, stöd och verktyg för att tillfriskna. 

Ångest och Depression

Många lider av ångest, oro och nedstämdhet. Ofta finns både yttre och inre stress som ett av grundproblemen. Mycket tankar och grubblerier leder till hjärntrötthet och uppgivenhet. Oavsett när och hur det startade så går det att få hjälp. Ångest är vår larmklocka som säger att vi befinner oss i fara, men detta är ett ständigt falsklarm. Samtidigt är det en väckarklocka som säger

 ”något måste förändras!”

bottom of page