top of page

TMS BEHANDLING

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) är en metod för behandling av depression och ångest tillstånd. Behandlingen är effektiv och utan negativa effekter på minne eller koncentration. Ring oss för konsultation.

Vad är TMS

Transkraniell magnetstimulering är en teknik där upprepade korta magnetiska pulser skapar en svag ström i hjärnan som påverkar nervcellers aktivitet. Pulserna skapas av en elektromagnetisk spole som placeras intill din hårbotten och skapar ett elektriskt fält i den underliggande hjärnvävnaden. 

Du är vaken under behandlingen och sitter bekvämt i en stol medan vi riktar magnetspolen mot det rätta området i din hjärna med hjälp av ett stativ. Behandlingens effekt finns beskriven i ett flertal vetenskapliga studier och har där en stark evidens för behandling av depression.

Så här går behandlingen till

 

Inför behandlingen kommer du att intervjuas av läkaren som ordinerar rTMS. Själva behandlingen utförs av  en erfaren specialist på området. Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att ta bort alla magnetkänsliga föremål (hårnålar, örhänge mm). Du kommer att få egen mössa som du ska ha på dig vid varje behandling för att stimuleringen ska ges på samma ställe. Under första rTMS tillfället görs flera mätningar för att fastställa styrkan för det man kallar motortröskel som sedan ligger till grund för din behandlingsstyrka. Mätningen görs för att anpassa behandlingsinställningarna och bestämma doseringen som krävs för att stimulera hjärnan. Behandlingen kan ges redan vid första besöket. Under behandlingen kommer du att höra en serie klickande ljud och känna en knackande känsla under behandlingsspolen. 

bottom of page