top of page

Företagsutbildning

Felima Care jobbar med att informera, föreläsa, utbilda och vara en partner till företag och HR-personal i frågor gällande missbruk, psykisk ohälsa och anhörigstöd.

Utbildare med personalgrupp

Alkohol- och drogmissbruk finns och påverkar den närmaste omgivningen, inte sällan på ett förödande sätt. Problemet är vanligtvis dolt och inte lätt att upptäcka. De flesta med beroende finns på våra arbetsplatser. Att ge en anställd med ett alkohol-/drogmissbruk adekvat behandling är lönsamt, både mänskligt och ekonomiskt.

Åtgärder i rätt tid är avgörande
• Felima Care kan hjälpa till att minska kostnaderna för missbruk på arbetsplatsen.
• Felima Care ligger i Lund, men vi kan verka var som helst i Skåne, Halland och Blekinge. Vår unika breda kompetens gör att vi kan ge arbetsgivare rätt stöd i rätt tid. Samarbetet med oss bidrar till att minska kostnaderna och riskerna som arbetsgivare på sikt.
• Felima Care bidrar till ett strategiskt och proaktivt arbete, vilket inkluderar implementering av alkohol- och drogpolicy, åtgärder och utbildning. Det hjälper till att minska negativa konsekvenser och lösa problem i tid. Dessutom är vi ständigt tillgängliga för att ge råd vid behov och för att praktiskt hantera situationer där det finns misstankar om missbruk eller psykisk ohälsa samt hantera krissituationer.

Hur mycket kostar missbruksproblem företaget?

Med hjälp av en enkel formel kan kostnaden beräknas för missbruk/alkoholberoende på en arbetsplats.
10% x antal anställda x 25% x (lön + sociala kostnader) = kostnad för missbruk

bottom of page