top of page
Stående med glasögon

Föreläsningar

Felima Care kan erbjuda ett brett utbud av föreläsningar inom missbruk, anhörigstöd, psykisk ohälsa och våld i nära relationer.

Vi vänder oss framförallt till företag, behandlingshem inom missbruk  och psykisk ohälsa, skolor och hjälporganisationer.

Axplock av våra föreläsningar

1. Beroendesjukdomen

2. Vad gör förnekelse

3. Alkohol/droger skadeverkningar fysiskt och psykiskt

4. Den dysfunktionella familjen

5. Missbruk på arbetsplatsen

6. Ångest och depression

7. Första slaget - våld i nära relationer

8. Unga på glid

White Structure
bottom of page