top of page

OM OSS

Felima Care bedriver olika verksamhetsformer. Den ena delen riktar in sig mot vårdbolag, regioner och kommuner för bemanningstjänster av sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

 

En annan del är olika former av samtalsterapi, behandlingar, gruppsittningar, utbildningar och föreläsningar inom missbruk, psykisk ohälsa och anhörigstöd.

 

Vi arbetar också med utbildning av HR-personal på olika företag inom missbruk och psykisk ohälsa och hur man hanterar detta på sin arbetsplats.

 

Felima Care har erfarenhet, kompetens och ett stort kontaktnät som är viktiga grundstenar vid uppstart. Vår sjuksköterska har lång erfarenhet inom rådgivning och en terapeut som har 20 års erfarenhet som beroende-, anhörig- och samtalsterapeut.

 

Felima Care rikta in sig på privatpersoner, beroendekliniker, regioner, kommuner och företag.

bottom of page